Download document

CORSEN, CharlesMorgen


Morgen

zal je weer bij me zijn,

morgen

als de papaya ritselig zingt,

morgen,

als paarse hanen de zon toekraaien,

morgen,

als ik er niet meer ben?

Morgen!

wat al niet ligt er in één

woord verscholen,

wat nauwe straten, waarin

wij moeten dolen,

wat een jammeren

van te voren!

Morgen!

Morgen zal je weer bij me zijn,

morgen, als ik er niet meer ben?Dan


Als vannacht

eergisteren wordt;

en de klacht

van de oude grammofoon

uit hoon

voor voorbije blijdschap

krassend zingt...

de stap van tijd verft

alles zwart

en kerft

wrede wonden op het venster.Vang aan


Vang aan

met vlag en vuist

de schorre melodie

van trage kinderjaren!


Vang aan

met tranend oog

het wenen en het beuken

waarop wij moeten varen!


Vang aan

o, God, vang toch aan

en laat me dan bedaren!