Download document

VAN HAREN, Onno Zwier


Agon, Sultan van Bantam
…...
O, moorders van mijn huis en rovers van mijn goed,
Dat voor mijn oog uw kroost verstikke in oudrenbloed;
Of dat der oudren troost in hare stervende uren.
Mag zijn 't gejuil van 't kind verpletterd aan de muren!'
…..
'O Hassan, uw dood ten minste is gewroken
Op hem die dit verraad het eerst heeft aangestoken.
Mijn laatste hartzeer is, dat ik die scherpe dolk
Niet heb geduwd in 't hart van 't ganse Neerlands volk!'
…..