Download document

HAMIDI, MadinaIk heb nergens meer discriminatie meegemaakt dan in islamitische landen - Interview Doorbraak 25/06/2022 door Filip MICHIELS

…..
Veel meer dan in andere religies – dat blijkt nogmaals uit uw boek – is het geloof voor vele moslims echt het allerbelangrijkste houvast in hun dagelijkse bestaan. Is het geen illusie te denken dat miljoenen mensen zomaar bereid zullen zijn om al die eeuwenoude zekerheden te laten vallen?


Ik vraag niet dat ze alles laten vallen, maar wél die religieuze regels en voorschriften die de mensenrechten schenden. Ik heb helemaal niets tegen religie, maar ik kom wel in het verzet tegen de onderdrukking en het misbruik die met die religie gepaard gaan. Ik besef ook dat vele moslimmannen absoluut niet geneigd zullen zijn hun bevoorrechte positie – gaande van meer economische macht over een grotere vrijheid tot een vaak zeer losbandige seksuele moraal – zomaar op te geven.’

‘Maar er zijn ook moslimmannen die wél anders denken, en die zich verzetten tegen absurde culturele regels. Of die het zelfs volledig gehad hebben met hun religie. Vandaag durven zij zich vaak niet te uiten, met dit boek hoop ik hen te mobiliseren om samen dingen te veranderen. Hoe lang blijven we nog aanvaarden dat pakweg pedofilie of kinderhuwelijken worden goedgepraat met het argument dat de profeet Mohammed zelf ook een relatie had met een minderjarig meisje? Of waarom weigeren zogenaamde progressieve imams – die hier in België zelfs een prijs voor mensenrechten ontvingen en steevast worden opgevoerd als rolmodellen van de ‘verlichte islam’ – zich openlijk uit te spreken voor de rechten van ex-moslims?


Moslims beroepen zich vaak – en niet altijd onterecht – op het racisme en de discriminatie waarvan ze in Europa het slachtoffer zouden zijn om hun defensieve houding te verantwoorden?


Sorry, maar dat vind ik echt grote onzin. Ik heb nergens meer racisme en discriminatie meegemaakt dan in islamitische landen. In de eerste plaats al tussen moslims onderling: wie in Afghanistan niet tot dezelfde stam of etnische groep behoort, is vaak zijn leven niet zeker. Voor ex- of niet-moslims is het nog veel erger: wie zich bekeert of de islam afwijst, tekent niet zelden zijn eigen doodvonnis. En ik kan je verzekeren: ook hier in West-Europa leven er in grote delen van de moslimgemeenschap heel sterke antiwesterse gevoelens. Op dat vlak zijn jullie echt veel te tolerant. Onder het mom van het multiculturalisme en het respect voor andere culturele tradities sluiten jullie zo de ogen voor regelrechte schendingen van de mensenrechten.’

…..