Download document

VERTOMMEN, KarelKeerpunt


Als later op de dag

de stilte voelbaar wordt

en hangt gelijk een vlag

aan slome mast,

dan word ik als de spin

die eenzaam in haar rag

vol spanning hangt te trillen.

Maar later denk ik: wacht,

berusting ligt besloten

in handpalm van de nacht