Download document

MADDENS, BartOmfloerst separatisme?

…..
Het is precies om te vermijden dat Brussel ooit een West-Berlijn-achtige enclave op vijandig Vlaams grondgebied zou worden dat ze (de Franstaligen) zoveel belang hechten aan het creëren van een ‘corridor’ tussen Brussel en Wallonië.

Een vergezochte en lachwekkende vergelijking? Niet voor Jacques Autenne, professor aan de UCL en de Koninklijke Militaire School, die in mei 2008 het idee lanceerde dat Vlaanderen, in ruil voor de splitsing ( van Brussel-Halle-Vilvoorde ), alle auto-, water, en spoorwegen zou afstaan die Brussel met Wallonië verbinden (De Standaard 22 mei 2008). Op die manier zou Vlaanderen geen territorium verliezen, maar krijgen de Franstaligen een ‘fysieke’ verbinding tussen Brussel en Wallonië. In alle ernst verklaarde de professor dat dit idee was geïnspireerd door de luchtbrug tussen West-Duitsland en West-Berlijn. Bijgevolg zal hij ook wel de luchthaven van Zaventem in het vizier hebben.

…..