Download document

SNELLAERT, F.A.Waal en Vlaming

…..
Gij, Walen, zijt de laatsten die ons onze achterstand moogt verwijten, want die achterstand is uw werk. Tweemaal in de geschiedenis, in de XVIde eeuw en in 1830 (en tweemaal was dat een rooms-katholiek opzet) werden de Vlamingen in uw secessie meegesleept en aan hun natuurlijke voedingsbodem onttrokken, en al die tijd hebt gij als parasieten op onze rug geleefd. Thans eist gij dat wij ons in naam van uw macht, van de individuele vrijheid en van de vooruitgang volledig laten verfransen. Nee, Walen, dat gaat niet, de vrijheid van het individu moet worden voorafgegaan door de volksvrijheid, men kan alleen vrij worden in een vrij volk.

…..