Download document

NECKERS, Jan

De Bevrijding

…..

Eerst inde Vlaamse dorpjes en steden beseffen Britten, Canadezen en Amerikanen welk gehaat regime zij bestrijden. Hier vergeten ze het stof en de uitputting, hier begrijpen ze het zinvolle van hun doden en gewonden. In Franrijk is het welkom soms mager. Er is hard gevochten en vele steden en dorpen zijn verwoest. Voor een chauvinistisch volk als het Franse blijft het daarenboven moeilijk om zonder enig voorbehoud de Angelsaksen te verwelkomen. In dat kleine en nijverige Vlaanderen rijdt men echter van de ene triomftocht naar de andere. Vele bevrijders zijn door die onvoorwaardelijke dankbaarheid al even ontroerd als de bevolking zelf. Geharde beroepsmilitairen als soldaten van de Guards vegen soms hun tranen weg. Vele van de oprukkende kolonnes noteren trots de naam van gemeente na gemeente met wit krijt op hun tank.

De bevrijders zullen later de boutade vertellen dat de grootste hinderpaal bij de opmars het enthousiasme van de bevolking is. …..