Download document

OP DE BEECK, JohanHet complot van Laken

…..
Hij ( Belgisch Eerste Minister PIERLOT ) wist dat de Engelsen dit gesprek niet uit beleefdheid op touw hadden gezet. Eeuwenlang al hechtte Engeland buitengewoon veel belang aan de mondingen van de Schelde, de Rijn en de Maas, en aan wie die beheerste – een grootmacht werd daar nooit geduld. Na deze oorlog zou dat niet anders zijn. De Britten hadden belang bij een politiek stabiel systeem in deze regio. (…) In Londen waren er al aftastende besprekingen aan de gang tussen België, Luxemburg en Nederland over een economische samenwerkingsunie. Van groot belang was dit alles voor het nieuwe machtsevenwicht in de wereld, waarin Londen zich geconfronteerd wist met de groeiende macht van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie.

…..
‘Baels is onze joker,’ begon C uit te leggen. ‘Laat hen maar trouwen. Dat zal Leopolds draagvlak doen smelten als sneeuw voor de zon. Do not underestimate public opinion , mijnheer de eerste minister. En laat hem dus vooral niet naar hier vluchten, mocht hij dat al willen. Daar blijven en een happy family maken met Miss Baels

. Laat hem maar de strop om eigen hals leggen. ’’En na de oorlog gaan de politieke partijen weer aan de slag en zal Leopold een toontje lager zingen,’ vulde Morton aan. ‘Als hij de kroon nog mag dragen tenminste.’

…..
‘Del Marmol is een verzetsheld. Ze hebben zijn vrouw vermoord in Ravensbrück. Maar hij is trouw gebleven aan de doelstellingen van het Belgisch Legioen, dat ze tegenwoordig Geheim Leger noemen. We verdenken hen ervan om gewapenderhand de macht te grijpen en een aanzienlijke rol toe te bedelen aan het leger voor het bestuur van het land.’

‘Ik vermoed dat je het nu ook over generaal Van Overstraeten hebt?’

‘Generaal Van Overstraeten is nog steeds een invloedrijk man achter de schermen. De politici denken dat ze hem opzij hebben gezet. Maar hij heeft zetmannen. Zijn vertrouwensman Raoul De Fraiteur bijvoorbeeld. In het leger is de verwachting dat De Fraiteur binnenkort minister van Defensie wordt.’

‘Van Overstraeten achter de schermen, De Fraiteur voor de schermen.’

‘Inderdaad. Als het van hen afhangt, keert Leopold III terug uit Duitsland en maken ze hem dictator of zoiets.’

…..
‘Eldrie is opgericht door leger- en rijkswachtofficieren. Leopoldgezinden natuurlijk. Paramilitair en uiterst antipolitiek. Een geheime club met veel toegangen, connecties en ook wapens.’

‘Figuren die een staatsgreep mogelijk kunnen maken.’

‘Sommigen in elk geval. Anderen werken uitsluitend voor rekening van de Amerikanen.’ (…) ‘Er is één man in het bijzonder. In de jaren dertig was hij één van onze informanten in de anticommunistische sectie. De gerechtelijke politie werkt ook met hem samen. Schaduwacties en infiltraties. Zijn naam is André Moyen. In het verzet gezeten. Geen katje om zonder handschoenen aan te pakken. Hij heeft heel wat collaborateurs en Duitsers koud gemaakt. Bovendien heeft hij goede connecties. De Société Générale, Brufina, de baron de Launoit. Hoge heren.’

…..
Van Steenlandt nam weer het woord. ‘Ik hoop dat u deze eer naar waarde schat, luitenant. Al meer dan honderdvijftigduizend Belgen hebben deze eed gezworen. Vive la Belgique! Vive le Roi!

Iedereen stond nu op.

Van Hooff las: “Ik zweer trouw aan onze enigste en opperste Leider, Zijne Majesteit Koning Leopold de Derde. Ik zweer al mijn krachten te zullen inspannen om Hem terug aan zijn volk te schenken en hiervoor de strijd aan te binden tegen het communisme en degenen die onze Vorst de weg naar de Troon versperren. Ik zweer alle geheimen en besprekingen van het ELDRIE-Verbond dat ik bijtreed, door alle gevaren heen te bewaren. Ik zweer gehoorzaamheid aan mijn Oversten in alle omstandigheden en erken de opperste straf te verdienen zo ik deze eed mocht breken. Ik zweer de kameraden en zelfs hun familieleden, die door deze verbintenis in het gedrang zouden gebracht worden, solidairlijk met alle eedgenoten, doelmatig te zullen steunen. Zo waar helpe mij God.”

…..