Download document

VAN DEN BERGHE, JanGod in Laken

…..
Tijdens een derde ontmoeting, op 1 april 1960, deelt Grace ( Veronica O’Brien ) mee dat ze klaar is om de ‘onmogelijke taak’ op zich ten nemen. De koning dringt aan op de grootste discretie. ‘Alleen mijn kinderen mogen het geheim van mijn huwelijk kennen.’ In de koninklijke familie is niemand op de hoogte van de afspraak. Ook Suenens’ hiërarchische overste, kardinaal Van Roey, weet nergens van af. In Madrid wordt Veronica ontvangen door Mgr. Antioniutti, de pauselijke nuntius. Met zijn steun begint zij haar marktonderzoek in de aristocratische kringen van de Spaanse hoofdstad. Naar Boudewijn schrijft ze: ‘Heb slechts Jezus en Maria in uw hart en op uw lippen. U kunt zich niet voorstellen welke ongelooflijke dromen Zij over u hebben en welke reden tot trots en vertroosting u nu al bent voor Hen.’ Van de directrice van een meisjesschool krijgt ze een tip: de dertigjarige Fabiola de Mora y Aragon. Onder het mom van een onderzoek naar het apostolaat in de adellijke milieus van Madrid introduceert O’Brien zich bij de Spaanse freule. ‘Een ontmoeting volstond om alle twijfel weg te nemen’, schrijft ze naar de koning. ‘De deur gaat open. Avila (codenaam voor Fabiola) komt binnen en het was als een frisse wind… goed gebouwd, good looking and striking, vol leven, intelligent, rechtdoorzee. Op het moment zelf zegt iets in mij: zij is het! Heel diep in mij was de overtuiging aanwezig dat ik voor de uitverkorenen van Onze-Lieve-Vrouw stond, voor degene die Zijzelf lange tijd had voorbereid. ….

Avila vertelt over haar leven. Ze houdt zich bezig met zieken en armen en heeft een diploma van het Rode Kruis …..

Op de vraag waarom ze nog altijd ongehuwd is, antwoordt Fabiola: ‘Ik heb mijn leven in de handen van God gelegd, ik geef me aan Hem over, misschien heeft hij iets met me voor.

…..