Download document

GEZELLE, CaesarVoor onze misprezen moedertaal/Per nosto lengo mespresado

…..
Een onzer vrienden die daareven terugkeerde van een reis in Provence, heeft een bezoek afgelegd bij de gevierde dichter Mistral, opsteller van Mireio. Zo vond hij dat de zuiderzanger tenemaal op de hoogte is van onze Vlaamse beweging en dat hij er met gespannen aandacht al de verschillende afwisselingen van gadeslaat. Mistral heeft waarachtig een broederlijke genegenheid ten opzichte van onze Vlaamse strijders, die gelijk hij het is in Provence, de verdedigers zijn van eigen volkstaal; van een taal die optreedt als de bewaarster der christene zeden en der vaderlandse overleveringen

…..