Download document

Wallace STEVENS
The Emperor of Ice-Cream


Call the roller of big cigars,

The muscular one, and bid him whip

In kitchen cups concupiscent curds.

Let the wenches dawdle in such dress

As they are used to wear, and let the boys

Bring flowers in last month’s newspapers.

Let be be finale of seem.

The only emperor is the emperor of ice-cream.


Take from the dresser of deal,

Lacking the three glass knobs, that sheet

On which she embroidered fantails once

And spread it so as to cover her face.

If her horny feet protrude, they come

To show how cold she is, and dumb.

Let the lamp affix its beam.

The only emperor is the emperor of ice-cream.


De Roomijs-keizer


Roep de roller van dikke sigaren, ja,

De spierbundel, en gelast hem begeerlijke

Room te kloppen in keukenbekers.

Laat de trientjes treuzelen in de kleren

Die ze gewoon zijn te dragen, laat jongens

Bloemen brengen in gedateerde kranten.

Laat zijn de finale zijn van lijken.

De enige keizer is de roomijs-keizer.


Pak dat doek van het grenenhouten dressoir

- waaraan drie glazen grepen ontbreken -,

Waarop ze eens rietzangers borduurde,

En spreid het over haar gezicht.

Als haar eeltige voeten uitsteken, dan is dat

Om te laten zien hoe koud ze is, en stom.

Laat de lamp haar lichtstraal vastpinnen.

De enige keizer is de roomijs-keizer.


(vertaling Z. DE MEESTER)