Download document

DE LAVELEYE, Emiel.....
Zij die lachen met de Vlaamse Beweging en het belang dat ze zichzelf toekent, hebben vandaag geen ongelijk. Maar de toekomst zal hen verschrikkelijke verrassingen bezorgen. De dag waarop de democratie nog wat meer doorbreekt (…) zal er zonder twijfel een ontwaken zijn van de Vlaamse nationaliteit. De Vlaamse kwestie zal opkomen de dag dat het volk wordt toegelaten in de stemlokalen.

.....
In alle landen van Europa heb ik (...) de sluimerende nationaliteiten zien ontwaken (...) met verjongde krachten uit hun graf zien opstaan; en telkens dacht ik aan mijn slapend Vlaanderen, eens zo groot, zo verlicht. Maar ik heb toch mogen beleven dat de Vlamingen het gevoel hunner eigenwaarde (...) beginnen te herwinnen.

.....