Download document

VERMEIREN, LeopoldDe Rode Ridder

…..
De zon lag rood en nog jong in het oosten, zuidwaarts doomde het lage vette polderland, in het westen vloeide de stroom, met aan de overzijde het geweldig grote Dagonwoud, dat het laagland in tweeën snijdt.

…..
We zijn [...] op de wereld om elkaar te helpen.

…..
Maak vlug de wijn warm en kluts er een ei in. Dat zal moeder deugd doen.

…..