Download document

POLSPOEL, Guy & VAN DEN DRIESSCHE, PolKoning en onderkoning

…..
Hij ( Van Ypersele ) zou veel, zoniet alles achter de schermen proberen te regelen. Hij zou sluw en gevaarlijk zijn. ‘en hij zegt nooit de dingen direct. Altijd omfloerst. Onrechtstreeks, onvatbaar en ongrijpbaar. Hij poneert ook nooit dat jij ongelijk hebt, zeker niet face to face . Eigenlijk weet je na afloop van een conversatie niet wat hij er zelf echt van denkt, laat staan dat hij zijn politieke inzichten zou vertolken. Hij tracht, doorgaans met succes, te verbergen at zijn spel is. Je kunt hem nooit op een onzorgvuldige uitspraak betrappen’, ervoeren nogal wat gesprekspartners.

Enkelen opperen dat hij met grote handigheid op de vermoede zwakheden van zijn tegenspeler inspeelt, waarbij ijdelheid ook machthebbers al eens tot makkelijke prooien maakt…..

‘Politici die op de ladder aan het stijgen zijn en dus in aanmerking komen voor het ministerschap worden opvallend behoedzaam als je hen aanspreekt over de monarchie’.

…..
Niemand kon hem ( Boudewijn ) overtuigen, geen enkel middel of methode werden gevonden om de vorst tot andere inzichten te brengen. De regeringstop, met Martens aan het hoofd, dacht er zelfs aan kardinaal Danneels uit te sturen om de koning te bewerken. ‘de paus mag zelfs naar hier komen, ik zal mijn standpunt niet wijzigen’, zou Boudewijn hebben gezegd toen hij van dat initiatief lucht kreeg. Dat hij op die manier de instellingen van het land in gevaar bracht en mogelijk ook zijn eigen troon, kon het staatshoofd kennelijk niet deren. ‘Dan ga ik vast en zeker naar de hemel, zal ij bij die, dreiging hebben gedacht, met de herinnering aan heuse martelaren voor ogen,’ fluistert een intimus. Een spitsvondige maar krakkemikkige truc met de grondwet verhinderde dat het zover kwam en België met een nieuwe koningskwestie en verkiezingen ronde een geloofskwestie werd geconfronteerd.

…..
In dit verband botsten we op een ander merkwaardig verhaal. De overheveling van het koninklijk vermogen van België naar Noord-Amerika zou in 1982 gebeurd zijn, enkele dagen voor de geruchtmakende devaluatie van de Belgische frank. De persoon die ons dit gerucht rapporteerde is een erg betrouwbaar academicus die zichzelf als conservatief-katholiek en Belgicist catalogeert en een goede kijk heeft op de koninklijke entourage.. ‘Ik weet niet of het meer is dan een gerucht, en natrekken kan je dat natuurlijk niet,’ zei hij ons. ‘Maar ik heb het een paar keer gehoord en zeker niet uit de mond van rabiate republikeinen, integendeel. Het waren oprechte royalisten die het me vertelden omdat ze er door gechoqueerd waren.

…..
Voor een antwoord op die vraag verwijzen velen naar die ene zin uit een telex van minister voor Afrikaanse zaken d’Aspremont Lynden. Op 6 oktober seint hij naar de Belgische Technische Missie in Elisabethstad: ‘Belangrijkste na te streven doelstelling in het belang van Congo, Katanga en België is natuurlijk de definitieve eliminatie van Lumumba’.

…..