Download document

STOKE, MelisRijmkroniek van Holland

…..
Daar stak hij hem terzelfder stonde

Met het zwaard door het lijf

En gaf hem wonden meer dan vijf

Ook stak hij hem in ‘t herte, dat is waar,

Dat men vand al openbaar

Zij gaven hem terzelfder stonde

Zo diepe en zo vele wonden

Dat hij daar de geest op gaf

(bewerking: Z. DE MEESTER)
…..
Ghi soud hier liggen seven jaer,

Eer hi uten lande quame,

De koninc, om enighe vrame,

Mids onder sine viande.

Hi souds noch bringhen bloedighe hande,

Die onse maghe hebben verslaghen:

Des ne derf niement vraghen:

So koene wort hi nemmermere

…..
Die goede ne sijns targher niet,

Al is den quaden dijt ghesciet;

Maer si sijns te beter vele,

Dat si hem in haren spele

Niet en keren, mer altoes pogen

Hoe dat si se nederen moghen.

…..