Download document

ANONIEM – Wachtendonckse PsalmenWachtendonckse Psalmen - Psalm 55


Wees me genadig God, want de mensen vertraden me, heelder dagen pijnigden ze me geweldig.

Mijn vijanden vertraden me heelder dagen, want menigeen bestreed me.

Vanaf vandaag zal ik vrezen, zal ik U gewis vertrouwen.

Met woorden zal ik God loven, op God vertrouwde ik, noch vrezen wat mijn vlees doet.

Elke dag worden mijn woorden me aangewreven, al hun gedachten zijn ten kwade gericht.

Me bewonen en bergen zullen zij zich, zij zullen mijn verzen bewaren.

Zoals zij mijn ziel als een niets duldden, zult Gij ze behouden, verbolgen zult Gij me op ‘t volk wreken.

God, ik verhaalde U mijn leven, Gij waart aanwezig bij mijn tranen.

Zoals Gij beloofde, zullen mijn vijanden zich van me afkeren. Op welke dag ik u ook aanriep, zie, ik wist het, want Gij zijt mijn God.

Met woorden zal ik God loven, met woorden zal ik de Heer loven, God vertrouwde ik, ik zal niet vrezen wat de mensen me zullen aandoen.

Uw beloften, God, zijn in mij, ik zal U met mijn lof vergelden.

Want Gij verloste mijn ziel van de dood, ik wankelde niet zodat ik God moge behagen in het licht der levenden.


(Bewerking naar het NL: Zaj DE MEESTER)Oud-Nederlandse versie


Ginathi mi got uuanda trat mi man, allan dag anafethonde uuitonoda mi.

Tradun mi fiunda mine allan dag, uuanda manage fehtinda angegin mi.

Fan hoi dagis fortin sal ik, ic geuuisso an thi sal gitruon.

An gode sal ik Louan uuort min an gode gitruoda ic, ni sal ic fortan uuad duo mi fleisc.

Allin dag uuort mina faruuieton angegin mi, alla gerhahti iro an uuele.

Vuunun solun in bergin sulun sig, sia fersna min beuuarun sulun.

Also tholendun sela mina, fur nieuuehte behaldona saltu duon sia an abulge folc te brecan saltu.

Got lif min cundida thi, thu sattos trani mina an geginuuirdi thinro.

Also in an geheite thinro, than bekeron sulun fiunda mine behaluo. Jn so uuilikin daga ic Ruopen, ecco becanda uuanda got min bist.

An gode sal ik Louan uuort, an herro sal ik Louan uuort an gode gitruoda ik ne sal ik fortan uuad duo mi man.

An mi sing got geheita thinro, thia ik sal geuan Louis thi.

Vuanda thu generedos sela mina fan dode, in fuoti mine fan glideri, that ic like fore gode an Liohte Libendero.