Test
Download document

CRUL, Cornelis


Zonne, mane en ‘t firmament

Z onne, mane en ‘t firmament,

Looft hem, gij sterren en alle planeten;

Bliksem, donder, uit de wolken gezent,

Doen ons de mogendheid des Heren weten.

‘t Licht, duisternissen, alle hoge secreten,

Regen, wind, dauw, mist, hagel, sneeuw, ijs,

Bergen, dalen, d’afgronden onmeten,

Vier, water, lucht, aarde geeft lof en prijs;

Kruiden, vruchten, elke boom of rijs,

Alle metalen, gemmen, hoe vaste gestaakt,

Loven, danken en maken ons wijs

Hoger scheppers werk, welk niemand en laakt,

Want zijn handen hebben dit al gemaakt.

(Bewerking: Z. De Meester)


Mond toe, beurs toe

…..
O Geld, Geld, oud beminlijk venijn,

Ja bederfnis van ‘t menslijk geslacht

…..
‘t Is een ijzeren tijd, alzo men zien mag,

Nergens en is men vrij in enige stede


Gij ziet wel, daar en is nergens geen trouwe:

D’ een vriend wordt van de anderen beklaagd;

‘t Wijf tegen de Man, de Man tegen de Vrouwe,

De Vader tegen ‘t kind nu vijandschap draagt

En ‘t' kind zijn vader voor t' gericht daagt
…..
Men weet niet waar men secours zal zoeken,

Alle plaatsen zijn onvrij, en ‘t geheel suspect...

‘t Wordt al verstaan, waar gij ‘t vertrekt,

De zwaluwen zijn onder uw dak gekropen.
…..
(Bewerking: Z. De Meester)


Compt, helpt mij, Heere

Compt, helpt mij, Heere, oft herte berst

Overmidts de benautheit, die ick gedooghe.

Recht ligh ick, als tusschen twee steenen geperst,

Niet wetende werwaerts dat ick mij pooghe

En keerdy tot mij niet u goddelick ooghe,

Lasen, ick moet in der hellen beneden.

Ick sie mijn vianden geclommen hooghe,

Sij sullen mij onder huer voeten treden;

Catijvelick quellen zij alle mijn leden.

Rasch, Heere, helpt mij, tis meer dan tijt.

Vecht teghen mijn strijders ten daghe van heden;

Laet mij niet langher in dit verwijt.

Salveert mij, want ghij de verlosser sijt.