Download document

DE RIDDER, AndréSavoy-bar


…..
Ik zou ze soms, rild en schoon maneschijn-meisje, bij me willen hebben, gehuld in smal-losse, doorschijnende en vreemdgekleurde peplum, overrankt met wonderbaar-heraldische bloemen en met kies-groene guirlanden. Haar wonderbare ogen, lapis-lazuli, klaar en zacht schemerend lijk 'n groen-blauwig lentewater, waarin sirenen zingen, en doorflitst met rare schijnselen, haar ogen waardoor soms een huivering gaat, zoals over kalme zee door weerschijn van voorbijroeiende zilverwolken, zouden over me heersen en mijn wil ketenen in onverbreekbare banden... haar raadselachtige lach zou me omtoveren met macht van tere hypnose.

…..
Stil speelden haar voorzichtige vingeren door zijn krullend haar en streelden haar weke handen over zijn warm aangezicht. Lily had zijn een hand gevat en aaide die sentimenteel met haar frisse lippen.

- ‘Vergeef me, kinderen... Ik ben wat moe vanavond en mijn hoofd weegt wat zwaar... Vul nog eens mijn glas, bitte.. Zo zou ik wel eeuwig willen rusten, Jeanneke, - met geloken ogen en droom-verre gepeinzen - op het weldadige kussen uwer ademende borst... Zo lig ik goed, zo ben ik veilig: ik voel nu de eeuwigheid... De deuren van Savoy-Bar zijn gesloten, dichtgegrendeld voor altoos, en ik leef alleen op aarde, met mijn vriend en met drie gedienstige liefdeprinsesjes... Ik weet niet meer dat er op 't zelfde ogenblik nu in de wijde wereld wordt oorlog gevoerd voor het bezit van het eiland Wanahi, dat er wordt gestreden voor 't algemeen kiesrecht, dat er wordt gemoord en gedood en leven geschapen, dat er in mijn bibliotheek filosofieën van Nietzsche en Schopenhauer staan, dat er in de nacht armen lopen met holle buik en hatende blikken, en rijken met geleegde hersens en overeten magen... Ik zie op gindse horlogeplaat de wijzers langzaam voortkruipen over de uren, maar elke seconde die wegvalt, valt over het mollige tapijt, dat ik onder mijn voeten heb, lijk een perel... Elk der minuten van deze slapeloze nacht is vol, voor me, als een heel leven, en ik wens daarbuiten niets.

…..