Download document

LEYSEN, AndréAchter de Spiegel

…..
Maar de Amerikaanse adjunct-minister van Oorlog, John J. McCloy, die van vier verschillende instanties verzoeken had gekregen om de spoorweg (naar Auschwitz) te bombarderen, wees ze alle af. Volgens zijn kabinetschef gaf hij telkens als hij met zo’n vraag geconfronteerd werd, opdracht ‘die zaak de nek om te draaien’. De deportaties gingen verder, zonder dat van geallieerde zijde plannen werden uitgewerkt om de spoorverbindingen te bombarderen

…..
Wij waren geen volk van goeden en van slechten, geen volk van collaborateurs en saboteurs. We waren voor 95 procent een bevolking van mensen die zich oefenden in de kunst van het overleven. Het was de grijze massa tussenin, die eendrachtig met het veranderende krijgsgeluk en de toenemende druk van de bezettende overheid evolueerde van antracietgrijs in de zomer van 1940 naar gebroken wit in augustus 1944.
…..