Download document
Forever Young


May God bless and keep you always

May your wishes all come true

May you always do for others

And let others do for you

May you build a ladder to the stars


And climb on every rung

May you stay forever young

Forever young, forever young

May you stay forever young.


May you grow up to be righteous

May you grow up to be true

May you always know the truth

And see the lights surrounding you


May you always be courageous

Stand upright and be strong

May you stay forever young

Forever young, forever young

May you stay forever young.


May your hands always be busy

May your feet always be swift

May you have a strong foundation

When the winds of changes shift


May your heart always be joyful

And may your song always be sung

May you stay forever young

Forever young, forever young

May you stay forever young.Voor Altijd jong


God zegene en behoede je,

dat al je wensen uitkomen,

draag altijd zorg voor anderen

en laat anderen dat voor je doen.

Bouw een ladder naar de sterren.


En klim op elke tree.

Blijf voor altijd jong,

voor altijd jong, voor altijd jong,

blijf voor altijd jong.


Groei op om rechtvaardig

en eerlijk te worden,

ken altijd de waarheid

en zie de lichten om je heen.


Wees altijd moedig,

sta rechtop en wees sterk.

Blijf voor altijd jong,

voor altijd jong, voor altijd jong,

blijf voor altijd jong.


Dat je handen altijd bezig blijven,

je voeten altijd snel zijn,

sta sterk in je schoenen

als de wind der verandering waait.


Dat je hart altijd vol vreugde weze,

je lied altijd gezongen worde.

Blijf voor altijd jong,

voor altijd jong, voor altijd jong,

blijf voor altijd jong.


(Vertaling: Z. DE MEESTER)