Download document

ANONIEM – Ras seventhien provincen

Ras seventhien Provincen
Stelt u nu op de voet:
Treckt de coemste des Princen
Vriendelick te ghemoet:
Stelt u met zijn Banieren,
Elck als een trouwe Man,
Doet helpen verlogieren
Duck Dalve den Tyran.

Hy en coemt u niet verderven,
Dit troulicken ghelooft:
Maer u wederom te erven,
In dat u es berooft:
Te goeden den Coninck van Spaengien,
Doet vrymoedich hem bystant,
Den Prince van Oraengien
Als zijnen Luytenant.

Sijn Trommelen en Trompetten
Bringhen u gheen dangier,
Ten is maer om versetten
Duckdalve den Bloetghier:
Spijt Ruyters en Soldaten
Die den Prince benijdt,
Hun schade sal u baten,
Hy moet ten Lande uut.

Al hoordy veel Allarmen
Hier ende daer gheschien,
Hy doetet uut een ontfarmen
Over u Landt en Lien:
U dient stercke Purgacy,
Ende sulcken bitter cruyt,
Op dat ghy de Spaensche Nacy
Uut uwen Lande sluyt.

Wilt Sweert noch Spiessen sparen
Soo Babel heeft ghedaen,
Over Gods trouwe dienaren,
Laet haer den loon ontfaen:
Den Voghelen wilt Maeltijt coken
Al van der Hoeren vleysch,
Dat bloet sal worden ghewroken
Al na der Schriftueren heysch.

Prinslicke Godt ghepresen,
U volck Victory gheeft,
Dat haer werde bewesen
Dat ghy regeert en leeft:
Want sy na u Woort haken
Met herten seer benout
Tot dat ghy in allen saken
Den lof end prijs behoudt.