Download document

ANONIEM - Waer sullen wy noch blijven,

Waer sullen wy noch blijven,

Wy boeren cleyn end groet,

Ons koeyen siet men ontdrijven,

Wy worden byster end bloet,

Wy mogen niet langer heeren blijven,

Om onse botter wy niet en kijven:

Men neemt se tegen onsen wil,

Den boer, den boer, den schamelen boer,

Hy moet noch zwyghen stil.

…..