Download document

COOPMAN, TheofielMijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief


Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief

Mijn Vlaanderen boven al

Dat is 't refrein van het liefdeslied

Dat ik nooit vergeten zal


Des morgens als de zonne lacht

Dan zing ik blij vol lust

Zo zalig als de brave man

Die zijn vrouw en kinderen kust


Des avonds als ik moe van zin

Mijn stille ruststee zoek

Dan bid ik Vlaanderen, Vlaanderen lief,

Mijn Vlaanderen hou u kloek


En droom dan 'k droom van roem en macht

En eeuwen gaan voorbij

En dreunend klinkt het schild en vriend

En 'k zie mijn Vlaanderen vrij


Mijn Vlaanderen heb ik hartelijk lief

Mijn Vlaanderen boven al

Dat is 't refrein van het liefdeslied

Dat ik eeuwig zingen zal