Download document

ANONIEM


Karakter-schets van den grootsten Dwingeland des gantsche Aardbodem

N eêrlands gesel, mensenmoorder,
A rmoed zaaier, rustverstoorder,
P est der mensheid, oorlogskweker,
O ndier, gelddief, woordverbreker,
L andverderver, Godverzaker,
E chtverbreker, oproermaker,
O monster voor de hel bekwaam,
N eem d'eerste letters, 't is uw naam