Download document

D’HOORE, Paul179 % hoger

…..
Wie is de uitvinder van het aandeel? Dat mag niemand verbazen: de Nederlander! Die het handelen in het bloed heeft zitten. Het allereerste bedrijf ter wereld waarvan het kapitaal verdeeld was in aandelen, was de Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC)*. Om de VOC uit te rusten, werd 6.424.588 gulden bijeengebracht, een fenomenaal bedrag voor die tijd. Ook het inzamelen van kapitaal was nieuw voor die tijd. Tot dan verliep de bouw van een schip op een andere manier. Als iemand zelf niet genoeg geld had voor bijvoorbeeld een vissersschip, liet hij anderen mee betalen. De een betaalde voor de kiel, een ander voor de tuigage, een derde voor de netten. Van de winst op de visvangst kreeg iedereen later zijn deel, in verhouding tot het part dat hij had betaald. De VOC maakte komaf met dat omslachtige systeem door aandelen uit te geven. De inschrijving stond open voor het brede publiek. Dominees, schoolmeesters, dienstboden, vroedvrouwen en timmerlui keerden hun spaarpot om en gingen beleggen in de VOC.

De kersverse aandeelhouders – men noemde ze participanten – kregen nog geen papieren aandeel in handen. Hun deelname in de VOC werd ingeschreven in het participatieboek. Het oudste (bewaarde) aandeel ter wereld is eigenlijk een betalingsbewijs voor een aandeel Vereenigde Oost-Indische Compagnie van 27 september 1606.

Hoewel de aandeelhouders hun actiën niet in handen hadden, konden ze die toch gemakkelijk verkopen. Koper en verkoper moesten zich melden in het Amsterdamse kantoor van de VOC en de overdracht van de aandelen werd ingeschreven in het aandelenregister van de VOC. De Vereenigde Oost-Indische Compagnie organiseerde dus haar eigen aandelenbeurs. De waarde van het aandeel – de koers – werd bepaald door een onafhankelijke naamloze venootschap.

…..

Om te shorten moet je in principe de aandelen die je wil verkopen, eerst lenen. Maar dat is theorie. In de praktijk kan een professionele handelaar in zijn computer intikken wat hij wil. Als particulier kan je alleen verkooporders geven voor de aandelen die je in portefeuille hebt. Maar professionelen hoeven daar dus geen rekening mee te houden.

Als zo’n professioneel eerst aandelen verkoopt, en die later op de dag terugkoopt – tegen een lagere prijs – is zijn dag goed geweest. Er staat meer geld op zijn rekening (hogere verkoopprijs MIN lagere aankoopprijs). En hij heeft geen openstaande posities meer.

Door massaal aandelen te shorten kan je ervoor zorgen dat anderen ook beginnen te verkopen. Ze raken in paniek. Of ze denken dat er slecht nieuws op komst is. Als er zo’n kettingreactie ontstaat, is het een fluitje van een cent om later op de dag je geshorte aandelen goedkoper terug te kopen.


* Heel wat geldschieters, bewindvoerders en gouverneurs van de VOC waren uitgeweken Zuid-Nederlanders, n.v.d.r.

…..


Rijk in 100 dagen

…..
De tijd speelt altijd in het voordeel van de langetermijn-belegger. Want enkele procentjes rendement maken op lange termijn een heel verschil. Tijd is letterlijk geld, dankzij het wonder van de samengestelde intrest. Zelfs het genie Albert Einstein was ervan onder de indruk en noemde dat mechanisme ‘het achtste wereldwonder’.
…..
Een voorbeeld: Jan start vroeg met sparen. Hij stort tien jaar lang 2.000 euro per jaar. Daarna spaart hij twintig jaar niets. Als Jan een gemiddelde jaarlijkse opbrengst kan realiseren van 10 % (hij is jong en kiest dus voor aandelen), dan heeft hij na dertig jaar een eindkapitaal van maar liefst 214.438 euro.

Peter daarentegen ziet het nut van vroeg sparen niet in. Hij heeft tien jaar niets gespaard en doet verbolgens een jaarlijkse storting van 2.000 euro, en dat twintig jaar lang. Ook hij haalt een mooi gemiddeld rendement van 10 procent. Resultaat: zijn eindkapitaal na dertig jaar bedraagt slechts 114.550 euro. Nochtans heeft Peter met 20 keer 2.000 euro dubbel zoveel gespaard als Jan, die maar 10 keer 2.000 euro opzij heeft gezet!

…..