Download document

LEYERS, Jan


De weg naar Mekka

…..
‘Er is geen evolutie, als het dat is wat je bedoelt,’ zei hij. ‘De mens is gemaakt van aarde, water, lucht en vuur, en is biologisch altijd dezelfde gebleven.’

Ik was op biologisch vlak een leek, maar voelde me toch verplicht enig weerwerk te bieden. “De wetenschappers zijn het ter toch over eens dat alle leven uit het water komt? Dat we uit lagere soorten zijn geëvolueerd?’

‘Daar bestaat geen afdoende bewijs voor,’ zei de leraar.

‘Waarom in Darwin en de evolutie geloven? Vroeg de directeur met een glimlach. ‘Maakt dat het leven aangenamer?’

Die vraag bracht me van de wijs. Het was de allereerste keer dat ik iemand ontmoette die het gevoel dat de theorie hem bezorgde, belangrijker vond dan de vraag of ze klopte.

De leraar diepte uit zijn zak een memory stick op. ‘Technologie is een grote hulp bij het uitleggen van de Koran,’ zei hij. ‘Vroeger kreeg ik de leerlingen niet aan het verstand dat Allah alle goede en slechte daden van de mens kon onthouden tot de Dag des Oordeels. Vandaag wel. Als ze zien hoeveel informatie er op zo’n stick kan, beseffen ze dat het ook voor Allah doenbaar is.’

…..