Download document

CLAES, Lode


…..
De huidige Vlaamse bovenlaag is in haar economisch segment acquisitief , in haar cultureel segment plagiarisch , in haar politiek segment conformist , in haar mediocratisch-bureaucratisch segment serviel , in haar geheel niet integratief.

…..

De afwezige meerderheid

…..
Deze partij (Volksunie, n.v.d.r.) die zo prat ging op beginselen en idealisme, bleek op een aantal gebieden een catch-all partij te zijn geworden, met minder beginselen dan de andere partijen. Deze partij was zelfs geen mentaliteitspartij meer. Ze was evenmin extreem als gematigd. Zij was pseudo-radicaal en pseudo-hard, un roseau peint en fer, een twijgje in ijzerkleur geverfd.

…..
Tegenover datgene wat de niet-Vlamingen of de Walen niet zullen willen, moeten wij plaatsen wat wij niet willen. In plaats van onze alternatieven te laten beperken, moeten wij de hunne beperken en de wederkerigheid herstellen door het duidelijk te maken van de werkelijke machtsverhoudingen.

…..