Download document

PRELLER, Gustav


O Land Van Sonlig en Van Sterre

O land van sonlig en van sterre,

van onbegrensde, wye velde -

o wilde wêreld van natuur,

o dierb're grond van Afrika,

waar twee geweldige oseane,

hul branders op die rotse donder,

en langs die breedgerekte kuste

die witte seesand bruis en sketter