Download document

VAN DE BERGE, Claude


De Ommelozen boom- 3)

Hoe kan je steeds verschijnen als een raadsel, waarvan

de onthulling nabij is, en onbereikbaar ver?

Zoals een teken uit een verdwenen wereld, dat ik steeds

heb gekend en lees en waarvan ik de geheime betekenis doorgrond,

terwijl ik het stijgende pad volg, dat naar je leidt.

Maar als ik je genaderd ben, is alle betekenis uitgedoofd.

Alle ontsluiering is uitgewist, zonder spoor.