Download document

VAN DUIJN, RoelPanies dagboek

…..
Toen ik vanochtend de kraan open draaide, stroomde geel, schuimend water met een brakke stank in mijn wasbak. Over de radio is om acht uur omgeroepen, dat de drinkwaterverontreiniging, die vorige week al in Rotterdam en overal langs de Rijn begonnen is, nu in bijna alle dichtbevolkte industriële centra van Europa en Amerika compleet is. Een einde van de waterverontreiniging binnen afzienbare tijd wordt niet verwacht, omdat het grondwater en vrijwel alle reservoirs als gevolg van de massale lozing van insecticiden, aardolieproducten, wasmiddelen enzovoort dodelijk vergiftigd zijn. Ook bij jullie, 1000 km ver van hier, zijn dezelfde uitzichtloze hongersnoden en epidemieën uitgebroken als overal elders ter wereld heb ik gelezen. En overal is de oorzaak dezelfde: vergiftiging door gechloreerde koolwaterstoffen, kwik, zware insecticiden, koolmonoxide, benzpryreen in het voedsel, de lucht en het water en een chronisch gebrek aan zonneschijn op het aardoppervlak als gevolg van het zware wolkendek, dat nu 40 % dichter is dan toen wij elkaar tien jaar geleden op Nieuwjaarsdag een gelukkig nieuwjaar wensten.
…..