Download document

DE VRIENDT, Juliaan…..
Doch een ergere verdrukking viel onmiddellijk na de ontvoogding der Walen de Vlamingen ten deel, en terwijl het willekeurige gebruik der talen, als een waarborg van gelijkheid in artikel 25 van 's lands Grondwet werd vastgesteld, werd tevens het uitsluitelijke gebruik van het Frans daadzakelijk de Vlamingen opgedrongen (1849)
…..
Ieder maal dat er sprake is van de rechten der Vlamingen wordt er ons naar het hoofd geworpen, dat wij de verdeeldheid in het land willen zaaien. Neen, wij zoeken de eendracht tussen Walen en Vlamingen, maar de eendracht gestaafd op gelijkheid en rechtvaardigheid. Gelijkheid en rechtvaardigheid hebben nooit verdeeldheid gebaard.
….. (1894)