Test
Download document

CRONE, C.C.S.


Het werd een kille avond

Het werd een kille avond met een kring van nevel om de maan.

Bij de Begijnekade stond een troepje heilsoldaten God te loven

en ze haastten zich voorzeker niet:

tot op de Wittevrouwensingel klonk hun zalvend lied haar in de oren.