Download document

VINKENOOG, Simon


Liefdesverklaring aan Amsterdam
…..
O Amsterdam, ik heb je zo lief

met je stadskranten en gelaarsde katers,

je roddeltantes in de supermarkten,

je sarrende narren, je haveloze junkies

en allerhande randdebielen

O Amsterdam, met je buidelbuiken en zaktelefoons,

je rugzak torsende fietsers en razende snelkoeriers,

je onbehouwen taxichauffeurs en roekeloze voetgangers –

je dorpsverkeer je snelverkeer je parkeerbeheer

je geen beheer je jà meneer of maar meneer …
…..


//////////////////////////////////////

Een stad zonder groen

is een mond zonder zoen.
Een stad zonder water

heeft geen vroeger of later.


/////////////////////////////////////


Bloedgang


er is het onderhuids verraad

dat elk verweer aan stukken slaat

mijn verweer -- het geweer

op mijzelf gericht

de eigen klap

in het eigen gezicht

de opgebroken straat

het huis dat aan het water staat

herinnering

aan het foetus-zijn:

de deur intrappen met ogen dicht

en reeds het bankroet van de laatste snik

de laatste adem

het laatste gedicht .


Alles is angst

het eerste hulpeloos gebaar
en de laatste krachteloze oogopslag.

De mens ontstaat in angst,
hij glimlacht om zijn bange dromen
hij vreest de schrik niet voor gevaar
hij denkt niet aan zijn einde,
toch kringelt hij als een worm van angst.

Wie scheidde de mens in een schoon
en in een sterk geslacht?
Stenen verweren, geen handdruk blijft achter,
de zon veroudert, de schaduw wordt zwarter,
papier vergeelt, verbrandt, vergaat.

Waartegen verzet men zich?
Tegen zijn hoop op leven, verbroedering
met moordenaars en beulsknechten.
Men smeult in liefde, vecht met zijn dood
op leven, in de laatste omhelzing van de angst.


Mij wintert

De taal van mijn moeder

die de zangers begrijpt

ik heb haar nooit vergeten

En mijn vaderland

waar de sneeuw zich ophoopt

als een modderig geweten

schept een treurig binnenhuis:

De wrakke stoel waarop ik gezeten

de grofhouten tafel waaraan ik at

en de muren die het leven buitensluiten

behangen met gerafelde tapijten.


Heren Zeventien
…..
Zwarten in naakte lagen op het dek opeengetast,

met kruit en speelgoed van karton

vanuit het land Tevoorschijn getrokken

geboeid en tussen de behoeften van de overtocht

en eten, drinken en liggen liggend

…..

In een dauwen morgen

op een revolutiebed van vliegmachines

op te staan

met de hese kreet van kolonialen

en het laden der automatische geweren

om het einde van een beschaving

die een god met vergiffenis bracht,

de britse kruidnagelgongslag

verloren gegaan

…..Volmondig ja !

Ja! Tegen het jungleavontuur

Ja! Tegen de herinnering

Ja! Tegen de kracht der verbeelding

Ja! Tegen het avontuur van de kunst

Ja! Tegen de malaise en misère

Ja! Tegen het leven

Ja! Tegen het hoogste woord

Ja! Tegen alles, betamelijk en onbetamelijk

Ja! Tegen tegen de vrijheidsberoving

Ja! Tegen cinéma vérité

Ja! Tegen het schouwspel van de werkelijkheid

Ja! Tegen Afrika, Azië, Amerika, Europa

Ja! Tegen de grond waarop we staan

Ja! Tegen de ruimte waarin we leven

Ja! Tegen het levend woord

Ja! Tegen het dictee van de taal

Ja! Tegen de kleuren die in beweging blijven

Ja! Tegen de vormen die niet kunnen verstarren

Ja! Tegen de directe ervaring

Ja! Tegen het totaaltheater van de ademhaling

Ja! Tegen de harde lessen van heden en verleden

Ja! Tegen den akele toekomst

Ja! Tegen de naakte waarheid

Ja! Tegen de schepping van stof en geest, energie en materie

Ja! Tegen moed, passie en zelfvertrouwen

Ja! Tegen elk waardevol samenzijn

Ja! Tegen het rode, groene en blauwe hart

Ja! Tegen de elementen en seizoenen

Ja! Tegen de verwachting en de blijdschap

Ja! Tegen de oorsprong en de bestemming

Ja! Tegen de erflaties en erfgenamen

Ja! Tegen de onophoudelijke beweging

Ja! Tegen schoonheid en vrede

Ja! Tegen het nooit eerder geziene en gehoorde

Ja! Tegen de bewogen bewegingen

Ja! Tegen bewogenheid

Ja! Tegen het medeleven

Ja! Tegen de alledag die niet alledaags is

Ja! Tegen de ontregeling der zintuigen

Ja! Tegen het was, is en zal zijn

Ja! Tegen de oorsprong in de oersprong (?)

Ja! Tegen het harde werken in de werkelijkheid

Ja! Tegen de niet-afgemaakte schepping

Ja! Tegen de verassingen aangenaam en onaangenaam

Ja! Tegen de stand van zaken, de loop der dingen en de komen en gaande mensen

Ja! Tegen primitief en klassiek en liever niet experimenteel

Ja! Tegen de ondoorgrondelijke vindingrijkheid

Ja! Tegen het toeval dat wil

Ja! Tegen merg en been, huid en haar, hart en ziel

Ja! Tegen het zwart en het grenzeloze duister

Ja! Tegen het wit en het heldere licht

Ja! Tegen de leegte en de overgave

Ja! Tegen de scheppende daad

Ja! Tegen de eenmaligheid van al het geschapene

Ja! Ja! Ja! Ja!

Ja! Ja! Ja! Ja!

Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja!

Ja! Tegen de geheimtaal die vanzelf spreekt

Ja! Tegen de natuurlijke historie

Ja! Tegen het zoogdier en mens, de kale praataap

Ja! Tegen droom en daad, slapen en ontwaken

Ja! Tegen de nieuwe beelden

Ja! Tegen de muur en de ezel

Ja! Tegen alles wat vliegt, fladdert, zweeft en zich boven zichzelf verheft

Ja! Tegen de duik in de diepte

Ja! Tegen het oppervlak

Ja! Tegen de onbelemmerde vrijheid

Ja! Tegen de onbegane paden

Ja! Tegen onwankelbaarheid van overtuiging

Ja! Tegen bezwerende beelden

Ja! Tegen de val in het onbekende

Ja! Ja! Ja! Driewerf ja!

Ja! Ja! Ja! Driewerf ja!

Ja! Ja! Ja! Driewerf ja!

Ja! Tegen de grond waarop we staan

Ja! Tegen de onbegane paden

Ja! Tegen bezwerende beelden

Ja! Tegen de duik in de diepte

Ja! Ja! Ja! Driewerf ja! (Ja! Ja! Ja!)

Ja! Tegen het circus op het netvlies

Ja! Tegen de geschiedenis aan begin en einde

Ja! Tegen de interpretatoren, exegeten en theoretici

Ja! Tegen - goddank - inspiratie

Ja! Tegen de getuigenis der voorouders

Ja! Tegen de muziek en 't zwieren

Ja! Tegen de ontmoeting van alleman en Elckerlijc

Ja! Tegen de levende woorden die vrede kunnen brengen

Ja! Tegen het onderdak en de binnenruimte

Ja! Tegen het noodvol einde

Ja! Tegen de kop en staart, de spieren en de zenuwen, de huid en de organen

Ja! Volmondig ja! Tegen de magie en de mateloosheid van het bestaan

Ja! Tenslotte ja! Tegen het onvergetelijke feesten

Music! Maestro! Please!

Music! Maestro! Please!

Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja!

Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja!

Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja!

Ja! Ja! Ja! Ja! Ja! Ja!