Download document

VAN SCHENDEL, Arthur


Ik liep aan 't strand

Ik liep aan 't strand van eerste morgenstralen

De uren door de ganse heldre dag,

Alleen met duinen, zand geblakerd

Waarin het voetspoor al bedolven lag,

Over de wakke vloer, de natte vlakte

Die spiegelde bij iedre tred in glans

Van parelmoer en dadelijk zich waste,

De schelpen ongedeerd en even blank,

Alleen met golven bruisend schuim in rijen,

Hier tintlend groen en ginder blinkend blauw,

Met wolken wit en zwierend aan de lucht.
…..