Test
Download document

DE RIDDER, HugoBrief aan mijn kleinkinderen

…..
In geen enkele staatsvorm en ook in weinig andere landen zijn de mandatarissen en politieke leiders zo gemakkelijk te benaderen als bij ons. In de politiek heb ik veel mooiere en gedrevenere mensen ontmoet dan bijvoorbeeld in het zakenleven of de administratie; het zijn mensen met hun goede en kwade dagen, een beetje verscheurd, onder hun glimlach vaak gekweld. Als je de politicus in het algemeen vergelijkt met andere beroepsgroepen die een speciale verantwoordelijkheid vergen, dan denk ik dat de bezorgdheid voor de gemeenschap, voor de medemens, bij de politicus niet geringer is dan bijvoorbeeld bij de sociaal werker, de geneesheer, de advocaat, de priester.

…..
Nu alle partijen mikken op het centrum, rijst de vraag waar laaggeschoolden, economisch zwakkeren en armen nog een politiek tehuis vinden. Velen van hen treffen we aan bij de 600.000 ( in 1995) die zogezegd bruin stemden en bij het miljoen kiezers dat niet kwam opdagen of een blanco stem uitbracht.

…..


Mont Ducal

…..
Hoe dikwijls zegt een politicus niet: “Het zal moed vergen.” of: “Wij zullen moedig moeten zijn.”? Als je dan ontleedt wat hij daar precies mee wil zeggen, komt moed er in de meeste gevallen op neer dat hij partijstandpunten of verkiezingsbeloften moet inslikken. Zo verwordt moed in de Wetstraat van België tot het verloochenen van zijn eigen principes of inzichten, daar waar buiten de Wetstraat moed meestal de betekenis heeft van trouw zijn aan zijn inzichten of zijn beginselen.

…..