Download document

DE RUDDER, RenaatLaatste brief aan mijn moeder


Gaan offeren ben ik mij voor mijn Vlaanderen. Voor Vlaanderen heb ik geleden en gestreden, en als het moet zal ik voor Vlaanderen sterven. Voor en door Vlaanderen, voor altaar en heerd.

Ik minde u allen met grote liefde. Ik heb van u gedroomd, om u gebeden, o, kon ik in mijn woorden iets van de liefde leggen die mijn hart verteert.

Dit zijn misschien mijn laatste woorden, moeder wees uw zoon waardig en ween niet. Ik heb ook niet geweend, toen ik de dood in de ogen zag.


December 1917 (IJzerfront)