Download document

DE MEYER, Willem


Mijn land is Vlaanderen

De Noordzee bruist een lied dat brandt

De zeewind draagt het mede

Het zingt van vrijheid over ‘t land

Van vreugd in dorp en steden

De zonne vuurt de blijheid langs

De velden, weiden, stromen,

Waar steden met hun torens staan

Waar woud en heide dromen

Daar is ‘t dat ik geboren werd

Waar moeder mij eens wiegde

Mijn land is Vlaanderen

U mijn liefde u mijn hart

Mijn land is Vlaanderen

U mijn liefde u mijn hart

Uw kunst, al wonderen van natuur

Die fier uw ziel ontwelden

In kleur in klank in vol innig vuur

Uw kunstenaars zijn helden

Alwaar ik mijn schreden richt

Komt bij mij uw beeld te binnen

En doet mij als een heilige plicht

U immer meer beminnen

O schone steden trots en vroom

Vol heilige feest visioenen

O stille dorpkes langs de stroom

Waar veld en weide groenen

Ik min u stad vol klokgetril

En dorp ik min u beiden

En ‘t is er als ik dromen wil

Zo vreedzaam als de heide.