Download document

VUYE, Hendrik & WOUTERS, VeerleSleutels tot ontgrendeling

…..
Vlamingen die verkiezen te werken binnen het Belgische kader en Franstaligen die autonomie opeisen, zo is het ook een tijdlang verlopen. Frans Van Cauwelaert (1880 – 1961) jaagt op die manier zijn taalwetten door het parlement na Wereldoorlog I. Vlamingen die hun aspiraties realiseren binnen België, dit is de Van Cauwelaert-doctrine. Het zijn de Franstaligen die de eerste voorstellen op tafel leggen om België om te vormen tot een federale of zelfs confederale staat.

…..
Wanneer het federale gedachtengoed veld wind, noteert Van Cauwelaert in zijn dagboek: ‘Door het voorbarig stellen van de scheidingsgedachte doen de Vlamingen aan hun zaak veel kwaad. Indien ze eerst tot een macht groeiden, zouden ze hele grondgebied dat historisch Vlaams is, behouden kunnen en daarna vaststellen dat zij geen scheiding behoeven. Wellicht zouden de walen ze vragen, maar dat stelt de vraag voor ons wat gunstiger’.

…..
Er is echter een bijzonder groot verschil tussen de Brusselse grendels en de federale grendels. De rechten van de Franstaligen op federaal niveau zijn in de tijd, vak door interpretatie, steeds uitgebreider geworden. De rechten van de Vlamingen in Brussel daarentegen worden beperkt. Guy Verhofstadt bouwt met zijn staatshervorming ((2001) de dubbele meerderheid af die geldt voor sommige bevoegdheden van de Brusselse instellingen. De regel blijft wel da er een meerderheid moet zijn in elke taalgroep, maar na dertig dagen volstaat een derde van de stemmen in de Nederlandse taalgroep. Dit is de zogenaamde ‘antiblokkeerbepaling’. Vlamingen mogen de Brusselse instellingen niet blokkeren, terwijl Franstaligen dit op federaal niveau blijkbaar wel mogen

…..
Het valt op dat Franstaligen enorm houden aan ‘hun’ grendels op federaal niveau. Ze omschrijven die graag als minderhedenbescherming of als ‘le pacte des Belges’. Dezelfde juridische techniek proberen ze echter af te bouwen van zodra deze de Vlamingen beschermt. Dan moeten we af van de mogelijke blokkering en zijn ze voorstander van ‘antiblokkeerbepalingen’.

…..
Bij de verkiezingen van oktober 1985 wordt Toon Van Overstraeten (VU) verkozen in het arrondissement Nijvel. Hij is van rechtswege lid van de Franse Gemeenschapsraad en van de Waalse gewestraad. De Franse Gemeenschapsraad weigert zijn geloofsbrieven te erkennen en sluit hem uit. Hetzelfde scenario speelt zich af in de Waalse Gewestraad. Deze uitsluiting heeft verregaande politieke gevolgen.

…..
Het Mensenrechtenhof stelt hier in alle duidelijkheid dat streven naar autonomie of naar secessie niet mag worden verboden omdat dit streven de nationale integriteit of de nationale veiligheid niet in het gedrang brengt. Het Hof besluit dat in een democratische samenleving politieke ideeën die de bestaande politieke orde omver willen gooien niet verboden kunnen worden. De enige voorwaarde is dat dit streven naar autonomie of secessie vreedzaam verloopt.

…..


Vlaanderen voltooid. Met of zonder Brussel?

…..
Auteur en ULB-professor Eugène Van Bemmel is veel scherper. Hij trekt van leer tegen de in het Frans opgevoede Vlamingen die als ‘parvenus’ hun afkomst verloochenen en naar Vlamingen gaan kijken als naar de ‘negers van België’: ‘…Ils continueront, plus ou moins franchement, à regarder les Flamands comme les nègres de la Belgique, et leur langue comme un ignoble patois exclusivement à l’usage des esclaves et des serfs, nous voulons dire des domestiques et des paysans’.

…..
In een commentaar bij dit arrest schrijft Albéric Allard, die later professor wordt aan de universiteit van Gent, dat de Vlamingen niet de grenzeloze pretentie mogen hebben om hun taal op te leggen aan diegenen die geen verplichting hebben ze te leren.

Geconfronteerd met deze weigering om in het Nederlands te pleiten, verlaten Karsman en zijn advocaten de zaal. Deze daad van taalinsubordinatie komt Karsman duur te staan. Het hof veroordeelt hem tot een gevangenisstraf van 3 maanden!

…..
Maar er is niet alleen Vanhengel. Bij de 11 Juli-viering in 2017 wordt de gebroken band met Vlaanderen bijzonder pijnlijk in de verf gezet. Brussels schepen Els Ampe (Open VLD) stelt Brussel voor als ‘hier ontstond ons land’, waarmee ze duidelijk niet naar Vlaanderen, maar naar België verwijst. Op het einde van de viering weigert Ampe ostentatief de Vlaamse Leeuw te zingen. In 2010 krijgt ze nationale bekendheid wanneer ze de 11 julitoespraak van de Vlaamse Parlementsvoorzitter onderbreekt: “Hou op, u besmeurt de reputatie van de Vlamingen met uw nationalisme’.

…..
Het gerechtelijk arrondissement Brussel omvat de negentien Brusselse gemeenten, maar ook 35 gemeenten van de provincie Vlaams-Brabant. De oprichting van een parket in Halle-Vilvoorde met de zesde staatshervorming (2011-‘14) heeft hier niets wezenlijks aan veranderd. Dit maakt dat de Franstaligen tot diep in Vlaanderen in gerechtszaken behandeld worden alsof ze in Brussel of in Wallonië wonen. Tot in de gemeente Galmaarden – die grenst aan Geraardsbergen – hebben Franstaligen faciliteiten in gerechtszaken.

…..
Kwelduivel Olivier Maingain (DEFI) drijft de zaken nog meer op de spits. Het geld dat hij krijgt voor zijn excuusschepen te Sint-Lambrechts-Woluwe gebruikt hij om de Franstaligen in de Vlaamse Rand te steunen. Het gaat om Xavier Liénart, verkozen op de ‘liste du bourgmestre’, in een vorig leven CD&V-voorzitter in Sint-Lambrechts-Woluwe. Hij is onder meer bevoegd voor begroting en financiën, maar ook voor de relaties met de ‘Franstalige) burgers van de Vlaamse Rand. Kan het nog cynischer?

…..