Test
Download document

BEECKMAN, Tinneke

Door Spinoza’s lens

…..

Van nature heeft niemand recht op macht over anderen: Spinoza’s naturalisme erkent geen enkele voorgeschreven hiërarchie. Hierin schuilt zijn democratische verzet tegen de feodale visie op politiek, tegen aanspraken van aristocraten of tegen vertegenwoordigers van een geopenbaarde God. Kortom, tegen al wie vanuit een bovennatuurlijk principe meent recht te hebben op macht.

Vanuit dat naturalisme heeft elkeen op elk moment het recht, volgens Spinoza, om naar zijn eigen vrijheid te streven. Alleen is dat streven niet automatisch juridisch afdwingbaar. Dat is pas afdwingbaar op het ogenblik dat het ook reëel wordt. Dat bedoelt Spinoza als hij schrijft dat iemands recht zover reikt als zijn macht. Hij pleit niet voor schaamteloze uitbuiting, of voor een bruut recht van de sterkste. Wel meent hij dat je er belang bij hebt op elk moment te streven naar een politiek systeem waarin de machtsstructuur jouw mogelijkheid om effecten te produceren die jou ten goede komen, steunt. En dat is de democratie.

…..