Download document

PYNENBURG, Geert (Geert GRUB)


Avondgebed

…..
Bid voor de halven, die U niet begrepen,

bid voor de laksen, die U bestreden,

bid voor uw vijanden uit onverstand,

en voor uw volk, dat U uitwierp.

Vergeef de tot driemaal verloochenaar,

uw volk, dat z’n aangezicht afkeerde van uw leed,

te bloedige aanklacht voor z’n klein geloof.

De stem die zweeg is medeplichtig

aan z’n schreiend onrecht, uw grootste leed,

en klinkt gedempt nog, als de geluiden,

die voor uw celdeur stierven.
…..