Download document

BROOS, Daan


Maan-dag

Zij trok langzaam aan haar filtersigaret

en blies de groene rook over het bed.

Ze geurde naar het venusgras

waarop ze had gelegen onder regen.

Ik zei “Ik weet hier nog een krater te koop”.

“Da’s goed voor later”, zei ze, naar ik hoop,

wanneer de maan overbevolkt is,

en hol.


Ze schakelde de zwaartekracht weer uit,

we voelden zoldering met onze huid,

de Plutohonden blaften zachtjes

en ze lachte.

Toen ratelde een telexbericht

persoonlijk aan mij gericht:

“Het ontspanningsministerie heeft vakantie genomen,

dus geen dromen.”,

en ze ging.