Download document

Matthias SOMERS (filosoof)"We hebben het Nederlands bij het grof huisvuil gezet" - "De Morgen" - 6-12-2019
…..
De Vlaming gelooft niet in zijn eigen taal, net zomin als de Nederlander trouwens: dat is de eenvoudige waarheid. Dat betekent niet dat hij wél gelooft in andere talen, zolang die andere talen niet het Engels zijn, of wat daarvoor moet doorgaan.

…..
We misprijzen de eigen taal: niet meer dan een taaltje van provincialen, voor provincialen. Om ons enig sérieux aan te meten, om te tonen dat we mannen van de wereld zijn, pompen we ons dus vol met engelsachtig jargon: een waterhoofd wiebelend op een iel lijfje.

…..