Download document

VAN IEPENDAAL, WillemPolletje Piekhaar

…..
Twee dage later zatte me weer bij mekaar op 't zandijkie.

‘Nou, Scheele, je hoort et, me hebbe 't maar voor 't oprape,’ lachte Snoekie. ‘'t Is gevonde geld en me zalle onderhand is uit motte gaan kijke naar de villa an de plas! Weet je meschien een geschikt adressie voor tafelzilver?’

‘Je vergeet die stinkhond,’ foeterde Scheeltje. ‘Door die rotkeffer is 't nog belange na niet in je zak, wat jou Pollie?’

‘Nee, net niet,’ zee ik, ‘met die pest joekel daar hebbe me meer omslag mee as met heel de rest. 'k Heb me horendol loope prakkezeere, hoe me d'r mee an motte, maar 'k kan d'r geen vaartje op bedenke.’

‘Amme 'm is een gebakke sponsie geve?’ vroeg Scheeltje.

‘Dat vrete de katte geeneens, maar me kenne wel wat sente op azijn zette en 't roest an 'm geve, daar gane de olifante nog an kepore.’

‘We motte d'r eerst op uit gaan om 't joekeltje te vange en peiger te make,’ vond de Scheele.

‘Ja, maar as die goozer z'n joekel mist, ruikt ie lont en kanne me wel op bril drie gaan zitte met heel 't kunsie,’ riep Snoekie.

‘Me kanne 't toch niet om die rotkeffer late afknappe! Da's te daas om over te denke. Me zalle een lassootje make en effe vóór de voorstelling 't halsbandje anhale!’

‘Krijg de rambam, Scheele! Jij met je sirkusnummer!’ vloekte Snoekie. ‘Mot je wachte tot et volle maan is en dan je neusie verve: Dames en Heere! hedeavend onder de pereboompies August de Domme met z'n gedresseerde poedel!! Me zalle prebeere om 't joekel saves bekaan te krijge en dan kenne me nog zien, wat die bink doet. As ie al te veel kapsies maakt en niet naar z'n nest gaat, zalle me d'r een ander wijsie op motte kompeneere. Mist ie 't hondje niet, dan gaat ie naar de koffer en kanne me'm effe van jetje geve......... Zamme 't maar afgesproke houwe voor morge-avend?’

‘Morge-avend, blijft afgesproke,’ zee ik, ‘en allegaar voor een hengeltje zorge.’

‘Hengeltje?! riepe zullie. ‘Wat motte me met een hengeltje anvange? Me gaan toch niet uit vissche?’

…..