Test
Download document

BENS, Ivette


Lamento


Hij heeft oneindig liefgehad om al

die kleine dingen en vond geluk zo

heel gewoon maar nooit of nimmer

stond hij stil bij dit intens gevoel

van heel alleen en droefenis

wat moet hij nu beginnen


De dag ebt weg, de schemer glijdt

hij ziet de schimmen dolen

de beelden spinnen in zijn hoofd

haar geur sprankelt in zijn dromen

hij hoort, hij voelt, hij ruikt en huilt

het wordt een lange koude nacht


De ochtend kriekt, de dag klaart weer

lichtflitsen dansen door de kamer

ze spelen met zijn grijzend haar

toetsen haar lach op de foto

maar hij ligt stil, zo stram, heel kil

het hoefde echt voor hem niet meer