Download document

DE POORTERE, José


Geen dichter

Geen dichter heeft u zo bemind

schreef witter licht voor u

als ik die ver van u

een ster van vuur

zo ver van u

moet sterven en moet schijnen.

Geen dichter heeft u zo bemind

zo ondoordringbaar aangeraakt

als ik die thans verkleum, verklein

de aardkring binnendring

en stervend in een blauwe zee

voor u twaalf kringen keil.