Download document

BOENS, DaanMoed in lijden (voordracht in Londen 16 dec 1917)

…..
De Vlamingen van de IJzer willen vrij Vlaanderen in vrij België; zij willen niet als aalmoes uit bebloede handen, dit recht, zij willen het ook niet als gunst of als beloning. Het is een zuiver gevolg aan een cultuur, sinds eeuwen begonnen, het is een kwestie van billijkheid en recht, in volle verstandhouding. Wij willen, als wij nu streden voor de onafhankelijkheid der kleine volken, voor het recht dezer kleine volkeren, dat België, als natie vrij en onbesmet blijve, en dat in dit onafhankelijke België de noodzakelijke strijd worde gevoerd voor de wedergeboorte van een volk, dat zichzelf kan zijn en moet zijn, om Europees te worden.

…..