Download document

SACTORUM, JohanPolitiek incorrect

…..
Ten gronde komt de politiek correcte lijn ook tot uiting in de keuze van opinies en zogenaamde opiniemakers waarvoor de pers har komlommen opent. Het betreft een clubje van altijd dezelfde VIP’s, waartegenover een ‘zwarte lijst staat van persona non grata. Kom je in die lijst terecht, dan ben je ‘verbrand” en kom je nooit meer in De Standaard, de Morgen of Knack aan bod.

Uiteraard heeft een krant het recht om te kiezen wat ze publiceert. Maar het stelselmatig weren van opiniestukken en auteurs is niet onschuldig.

…..
Terwijl alsmaar het woord inclusief wordt gebruikt, is uitsluiting in deze (Cancel-) cultuur de regel. En dan het woord woke , sommigen denken dat het iets met de Chinese keuken te maken heeft, maar dat is natuurlijk niet zo. Alhoewel. Wie woke is (letterlijk: wakker, ontwaakt) moet de slapenden wakker schudden en de slaperigen corrigeren. Elkaar punten geven op wokeness helpt ook.

…..
Dat brengt ons dicht bij huis, want nu blijkt dat het katholieke onderwijsnet bij monde van directeur-generaal en theoloog Lieven Boeve in Vlaanderen een heuse move maakt in de richting van de moslimgemeenschap. Onder het uithangbord van een dialoogschool zou er plaats moeten gemaakt worden voor een breed godsdienstvak in het katholieke net, waar ook de islam een plaats heeft. Let wel: niét voor vergelijkende godsdienstwetenschap of een algemeen vak waarin de Europese waarden van de verlichting en het humanisme worden uitgediept, maar een poging om een soort chrislam op te zetten, tegen het oprukkende heidendom.

…..
In dezelfde monotheïstische totaalvisie was de christelijke fundamentalist koning Boudewijn er heilig van overtuigd dat hij met een toenadering tot de islam, de wahabitische strekking dan nog, zijn onderdanen kon vrijwaren van de goddeloze vrijdenkerij.
…..
( Antwoord aan Tom Lanoye ) De ironie is, dat deze deugdprofeten zich daardoor nog meer vervreemden van de basis en de grondstroom. De bubbel van weldenkendheid en morele zelfverheffing waarin u en uw soortgenoten zich ophouden, de eindeloze racismeriedel die deze contreien wil uitzuiveren van foute ideeën, het benadrukken van elk recht op identiteitsbeleving, behalve de Vlaamse, het dwepen met de familie van Leopold II, de Belgische monarchie en het hengelen naar tricolore erelintjes en titels van baron of barones …dat alles maakt dat ‘culturo’ in brede kringen een scheldwoord is geworden. Weinigen hebben uw immer om subsidies blatende sector gemist tijdens de lockdown, het was zelfs aangenaam stil.

…..
Op 23 juli 2018 werd Oksana Shachko, de uit Oekraïne afkomstige mede-oprichtster van de feministische actiegroep Femen in Parijs op haar appartement dood aangetroffen, vermoedelijk zelfmoord. (…..) ‘In den beginne was het lichaam’, zo luiden de eerste woorden van het Femen-manifest, die als een parodie klinken op de aanhef van het Bijbelse scheppingsverhaal waar een mannelijke god de mannelijke heerschappij bevestigt. Dat maakte Femen tot vijand van de islam, waardoor de feministen in het linkse kamp dan weer wantrouwig stonden tegenover de beweging.
…..
Niet één schrijver of dichter heeft zich, voor zover ik weet, ooit ingelaten met de Vlaamse onafhankeljkheidsidee en de daarmee verbonden republikeinse gedachte. Paul van Ostaijen is morsdood.

…..
Daarmee vervalt het sociaal contract en begint de digitale omwenteling, door iedereen toegejuicht, van de meest fervente communist tot de meest verstokte liberaal. De app verenigt ons allemaal, links of rechts, doet er niet toe, en iedereen blijft ingelogd. Door de technische vooruitgang, die ons eigenlijk moest bevrijden, zijn we in staat om ons helemaal te ketenen aan een volautomatisch systeem waar zelfs geen machthebber meer aan te pas komt (…) Multinationals hebben de eigenlijke macht in handen omdat ze de toeleveranciers én onderhoudslui zijn van heel het instrumentarium.
…..