Download document

WEEMAES, MarcelIndien voor ieder mens


Indien voor iedere mens

een ander mens een beetje zorg droeg,


indien wie niemand heeft

niet vruchteloos om iemands liefde vroeg,


indien wie koude lijdt

zich koesteren mocht bij 't haardvuur ergens thuis,


indien voor ieder kind

voorhanden was wat speelgoed en een huis,


en voor wie huilt van pijn

een hand die streelt en open wonden dicht,


misschien zou God dan ooit herkenbaar zijn:

een God met een gezicht als dat van u en mij,

een God die leeft, zo heimweevol als wij.


Vijgenboom


Hak mij niet om,

al bleef ik als de vijgenboom

reeds jaren zonder vruchten.

Gun mij nog vier seizoenen tijd,

dat ik mij naar het licht toekeer.


Een herfst vraag ik,

die mij van eigenwaan geneest,

een winter om te sterven

als zaad, gehoorzaam in de grond.


En als de lente komt,

bekleed mij dan met bloesem,

een witte mantel -even maar-,

waarvan ik mij ontdoe

als Gij met zomerzon

mijn goede wil beloont.


Pluk dan mijn vruchten

Pluk dan mijn vruchten

één voor één.


Vergeet het jarenlange wachten..


Indien ik je dragen kon


Indien ik je dragen kon

over de diepe grachten

van je gesukkel en je angsten heen,

dan droeg ik je.

uren en dagen lang.


Indien ik de woorden kende

om antwoord te geven

op je duizend vragen over leven, over jezelf,

over liefhebben en gelukkig worden,

dan praatte ik met je,

uren en dagen lang.


Indien ik vrede in je hart kon planten

door geduldig te wachten en te hopen

tot het zaad van vrede in je openbrak

dan wachtte ik,

uren en dagen lang.


Indien ik genezen kon wat omgaat in je hart

aan onmacht, ontevredenheid

en onverwerkt verdriet,

dan bleef ik naast je staan,

uren en dagen lang.


Maar ik ben niet groter, niet sterker dan jij

en ik weet niet alles en ik kan niet zoveel…….

ik ben maar een vriend op je weg,

Al uren en dagen lang.


En ik kan alleen maar hopen dat je dit weet:

je hoeft nooit alleen te vechten of te huilen

als je een vriend hebt

voor uren en dagen lang !