Test
Download document

LUYKX, TheoPolitieke geschiedenis van België

…..
Op 13 januari 1968 stelde de Franstalige Academieraad van Leuven zijn expansieplan op, dat maandag 15 januari kenbaar werd gemaakt. Het sloot aan met het mandement van de Belgische bisschoppen van 13 mei 1966: te Leuven zou een volledige Franstalige universiteit blijven bestaan, te Brussel zou een Franstalige faculteit voor Geneeskunde worden uitgebouwd, terwijl daarbij nog speciale secties van deze Franstalige universiteit zouden ondergebracht worden te Ottignies.

Dit expansieplan verenigde alle elementen, waartegen in Vlaanderen een hevig verzet bestond. Niet alleen werd het door Leuven-Nederlands op 19 januari verworpen, doch het gaf aanleiding tot stakingen in de hele Vlaamse onderwijswereld: te Leuven zelf, aan de andere Vlaamse universiteiten en zelfs in de instellingen voor middelbaar onderwijs in Vlaanderen. De gespannen toestand werd helemaal niet opgeklaard, toen de Inrichtende Macht der Universiteit, nl. het Belgisch episcopaat, op 3 februari 1967 een mededeling verstrekte, waaruit bleek dat de bisschoppen zelf over de aangelegenheid verdeeld waren.

…..