Download document

SPILLEBEEN, WillyDe varkensput

…..
Federalisten, unionisten, minimalisten, maximalisten, hoe ze ook mochten heten, ze waren beschaafde lui en goede burgers onder elkaar, buiten het parlement dan. De genodigden wendden hun blik af, gerustgesteld maar ontgoocheld. De ijzeren leider en realpoliticus Van Severen en de brutale, gevreesde, extreem-Vlaamse parlementair Leuridan, ze bleken als mens anders te zijn dan volgens de kranten. Leuridan was rondborstig, joviaal, goedlachs. Hij stak vol grollen en grappen, misschien omdat hij zwaar gedronken had. Hij had grote, ronde gebaren waarmee hij het hele domein had willen omvatten als in een omhelzing; de visionaire Bourgondiër Van Severen daarentegen zat er veeleer zwijgend, gesloten, een beetje demonisch bij, met diepliggende ogen, alsof hij gewoon was een monocle te dragen. Leuridan was een boer op zijn zondags, ik vond hem sympathiek, ik vond hem wat op mijn vader lijken, misschien vanwege zijn snor; Van Severen daarentegen was een aristocraat, een officier, hij zou in het milieu van Madame Morbecq gepast hebben.

…..